?>
×
Wybierz markę by otrzymać dedykowane oferty

FCA wspiera ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech

31.08.2016

FCA, FCA Bank i Leasing dają  wyraz solidarności i są blisko ludności poszkodowanej w trzęsieniu ziemi, które dotknęło środkowe regiony Włoch.  

W celu zapewnienia wsparcia dla osób, które zostały dotknięte katastrofą, FCA bierze udział w akcji zbierania funduszy prowadzonej przez Włoski Czerwony Krzyż, który aktywnie uczestniczy w akcji ratunkowej.   Grupa FCA zobowiązała się do przekazania sumy pieniężnej, która uzupełni datki ofiarowane przez jej pracowników na rzecz tej ważnej inicjatywy humanitarnej.

Dodatkowo, Grupa udostępni służbom ratowniczym flotę swoich samochodów, które będą wykorzystywane w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi.  Chodzi o samochody dostawcze, które są w stanie sprostać różnym wymaganiom logistycznym i operacyjnym. 

Wśród licznych działań, zawieszenie spłaty raty kredytowej i opłat dla wszystkich umów kredytowych i leasingowych zawartych przez mieszkańców terenów dotkniętych katastrofą. Ponadto FCA i FCA Bank przygotowały program solidarnościowy dla osób, których samochód uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, oferując na zakup nowego samochodu  Grupy raty 0%  na okres pięciu lat bez konieczności dokonania pierwszej wpłaty,  dodatkowo w stosunku do obowiązujących już akcji promocyjnych .     

Natomiast marka Mopar,   w zakresie usług, obsługi klienta i oryginalnych części zamiennych i akcesoriów  dla samochodów z Grupy FCA, oferuje mieszkańcom terenów dotkniętych klęską żywiołową partycypację w kosztach części zamiennych wykorzystanych do napraw samochodów uszkodzonych podczas trzęsienia ziemi, aż do kwoty  1.500 euro.

Inicjatywy te potwierdzają zaangażowanie firmy w pomoc humanitarną, techniczną i ekonomiczną dla ludności poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej.